Podávání žádostí o mimořádné opravné termíny v rámci CŽV

Žádost o mimořádný opravný termín je možné podat pouze prostřednictvím Úřadovny - Všeobecná agenda CŽV. Žádosti podané do jiných agend VŠTE budou automaticky zamítány. Student, který má předmět zapsán v rámci CŽV, není oprávněn žádat o druhý opravný termín prostřednictvím vedoucího příslušné katedry, ale může žádat pouze o mimořádný opravný termín prostřednictvím shora uvedené agendy. O žádostech rozhoduje vedoucí CCV.

Výše úplaty za povolený mimořádný opravný termín se řídí Opatřením rektora č. 17/2016 - čl. 5, odst. 5. Úplata je účtována pouze v případě, že mimořádný opravný termín je povolen.

Žádosti o mimořádné opravné termíny CŽV pro LS 2017 mohou studenti, kteří nebudou v červnu 2017 obhajovat svou kvalifikační práci, podávat v termínu od 24.7. do 13.8.2017. Realizace pak proběhne v týdnu od 28.8. do 3.9.2017


Kontakt:

Mgr. Zuzana Hondlíková
Centrum celoživotního vzdělávání
Odborný referent
e-mail: ccv@mail.vstecb.cz 
Administrativní centrum - kancelář D008

Opatření rektora č. 17/2016 - Realizace studia vybraných akreditovaných předmětů z nabídky VŠTE v rámci celoživotního vzdělávání včetně studia v jednosemestrálních akreditovaných kurzech


Fotogalerie