Menu Zavřeno

Kurz čínského jazyka

Kurz čínského jazyka pro studenty

Čínština I.

Cíl předmětu: Cílem předmětu čínský jazyk I je zprostředkovat základní kompetence nezbytné pro běžnou komunikaci ve studovaném jazyce. Předmět směřuje k postupnému dosažení stanovené výstupní úrovně A1 podle Společného evropského referenčního rámce v rozsahu stanovených tematických okruhů.

Vyučovací jazyk: Angličtina

Forma: prezenční

Začátek výuky: zimní semestr 2019

Sběr přihlášek: do 30. 9. 2019

Cena za kurz: zdarma

Osnova:

 • Zvuky čínštiny
 • Pozdravy a loučení
 • Jména a názvy
 • Národnosti a jazyky
 • Dny a termíny
 • Čas a denní rutina
 • Opakování předchozích témat
 • Adresy a telefonní čísla
 • Rodina a její členové
 • Práce a profese
 • Zájmy a schopnosti
 • Opakování

Čínština III.

Cíl předmětu: Cílem předmětu čínský jazyk III je zprostředkovat základní kompetence nezbytné pro běžnou komunikaci ve studovaném jazyce. Předmět směřuje k postupnému dosažení stanovené výstupní úrovně A2 podle Společného evropského referenčního rámce v rozsahu stanovených tematických okruhů.

Vstupní předpoklady:  Student musí mít předchozí znalosti čínského jazyka, vykazuje znalosti jak čtení, tak psaní v čínštině. Výuka navazuje na předchozí znalosti jazyka z CIN_1 (CIN_1a), CIN_2 (CIN_2a).

Vyučovací jazyk:Angličtina

Forma: prezenční

Začátek výuky: zimní semestr 2019

Přihlášky: do 30. 9. 2019

Cena za kurz: zdarma

Osnova

 • Zvuky čínštiny a porozumění čtenému textu
 • Pozdravy a loučení
 • Jména a názvy
 • Národnosti a jazyky
 • Dny a termíny
 • Čas a denní rutina
 • Restaurace a nákupy
 • Adresy a telefonní čísla
 • Představení rodiny a jejích členů
 • Práce a popis profesí
 • Zájmy a schopnosti
 • Opakování

 

Přihláška čínština I

Přihláška čínština III

Kontakt:

Bc. Ladislav Hudec
Referent Centra celoživotního vzdělávání
e-mail: ccv@mail.vstecb.cz
Administrativní centrum – přepážka č. 5