Menu Zavřeno

Kurz českého jazyka pro cizince

Centrum celoživotního vzdělávání nabízí semestrální intenzivní kurz českého jazyka určeného pro cizince.

Cílem kurzu je příprava studentů na výuku v českém jazyce a zároveň si studenti po absolvování kurzu českého jazyka mohou zažádat o vykonání mezinárodně uznávané jazykové zkoušky z českého jazyka.

Kurz českého jazyka 1

Vstupní předpoklady: nejsou stanoveny

Rozsah kurzu: 20 hodin týdně po dobu 10 týdnů

Organizace kurzu: výuka dní v týdnu, každý den po 4 hodinách

Výstup z kurzu: Osvědčení o absolvování kurzu na úrovni A1

Minimální počet účastníků: 5

Cena: 35.000,- Kč

Sběr přihlášek: sběr přihlášek již ukončen

Zahájení kurzu: cca 4.11. 2019

Ukončení kurzu: leden 2020

 

Kurz českého jazyka 2

Vstupní předpoklady: absolvování kurzu českého jazyka 1 či základní znalost českého jazyka

Rozsah kurzu: 20 hodin týdně po dobu 10 týdnů

Organizace kurzu: výuka dní v týdnu, každý den po 4 hodinách

Výstup z kurzu: Osvědčení o absolvování kurzu na úrovni B1

Minimální počet účastníků: 5

Cena: 35.000,- Kč

Sběr přihlášek: 1. 12. 2019 – 31. 1. 2020

Zahájení kurzu: cca 2. 3. 2020

Ukončení kurzu: květen 2020


Czech language course for non-native speakers

The Lifelong Learning Centre offers a two- semester intensive Czech language course for foreigners. The course consists of two parts Czech language 1 and Czech language 2. The aim of the course is to prepare students for lessons taught in Czech and after completing the course students may apply for an internationally recognized Czech language exam.

Czech language 1

Minimum language knowledge: none

Length of course : 20 lessons a week for 10 months

Organization: 5 days a week , 4 lessons a day

Output: Certificate of completion declaring the level achieved

Minimum of participants: 5

Fee: 35.000,- CZK

Receiving of applications: 1/ 4/ 2019 – 30/ 6/ 2019

Start: approx. 29/ 9/ 2019

End: December 2019

Czech language 2

Prerequisites: completion of Czech language 1 or elementary level in Czech

Length of course: 20 lessons a week for 10 months

Organization: 5 days a week, 4 lessons a day

Output: Certificate of completion declaring the level achieved

Minimum of participants: 5

Fee: 35.000,- CZK

Receiving of applications: 1/ 12/2019 – 31/ 1/ 2020

Start: approx. 2/ 3/ 2020

End: May 2020


Курсы чешского языка для иностранцев

Целью подготовительных языковых курсов является профессиональная подготовка абитуриентов к вступительному экзамену по чешскому языку как вVSTE, так и в любой другой вуз Чехии. Программа курсов разработана с учётом требований вступительных экзаменов. Обучение проводится высококвалифицированными преподавателями из центра языковой подготовки VSTE.

Курсы чешского языка 1

 Продолжительность курсов: 300 часов (10 недель по 20 часов)

 График обучения: 5 дней в неделю по 4 часа

 Результат: подтверждение о прохождении курсов

 Мин. количество участников: 5

 Цена: 35 000 крон (1 200 евро)

 Принятие заявок: 1. 04.  30. 06. 2019 г.

 Начало курсов: конец сентября 2019 г.

 Конец курсов: декабрь 2019 г.

Курсы чешского языка 2

Условия для поступления: прохождение курсов чешского языка 1 или

основные знания чешского языка

Продолжительность курсов: 300 часов (10 недель по 20 часов)

График обучения: 5 дней в неделю, каждый день по 4 часа

Результат: подтверждение о прохождении курсов

возможность сдать сертиф. экзамен

Мин. количество участников: 5

Цена: 35 000 крон (1 200 евро)

Принятие заявок: 01. 12. 2019 – 31. 01. 2020 г.

Начало курса: начало марта 2020 г.

Конец курсов: май 2020 г.

 

Kontakt:

Mgr. Zuzana Hondlíková
Vedoucí Centra celoživotního vzdělávání
e-mail: ccv@mail.vstecb.cz
Administrativní centrum - kancelář D004

Přihláška český jazyk 1

Přihláška český jazyk 2

Application Czech language 1

Application Czech language 2