Zkouška z ČJ

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA PRO CIZINCE

 konaná v rámci III.kola přijímacího řízení ke studiu pro

akademický rok 2019/2020

Termín realizace zkoušky z českého jazyka: 7. 5. 2019 od 9:00 hod. 

Termín pro podání přihlášek: od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019 

Místo konání: Areál VŠTE v Českých Budějovicích, Okružní 10, České Budějovice (učebna D615)

Cena: 1.500,- Kč
Způsob ukončení:
 Pro studium na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích musí uchazeč splnit požadavky min. na 70% a to takto: 20% z písemné části a 50% z části ústní

Kontakt: 

Ladislav Hudec             
Referent Centra celoživotního vzdělávání
e-mail: 
ccv@mail.vstecb.cz 
Administrativní centrum - přepážka č. 5

Přihláška


Fotogalerie