Zkouška z ČJ

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA PRO CIZINCE

 konaná v rámci III.kola přijímacího řízení ke studiu pro

akademický rok 2017/2018

Termín realizace zkoušky z českého jazyka: 23.8.2017 od 9:00 hod. 

Termín pro podání přihlášek: do 20.8.2017 

Místo konání: Areál VŠTE v Českých Budějovicích, Okružní 10, České Budějovice (učebna D615)

Cena: 1.500,- Kč
Způsob ukončení:
 Pro studium na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích musí uchazeč splnit požadavky min. na 70% a to takto: 20% z písemné části a 50% z části ústní

Kontakt: 

Ing. Renata Šufčák Kamenická, BBA
vedoucí Centra celoživotního vzdělávání

e-mail: ccv@mail.vstecb.cz ; kamenicka@mail.vstecb.cz
tel.: 387 842 169
administrativní centrum – D004

Přihláška ke zkoušceInformace o zkoušce


Fotogalerie