Zkouška z ČJ

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA PRO CIZINCE

 konaná v rámci přijímacího řízení ke studiu bakalářského programu pro

Akademický rok 2017/2018

Termín realizace zkoušky z českého jazyka: 17.3.2017 od 9:00 hod.
Termín pro podání přihlášek: do 14.3.2017
Místo konání: Areál VŠTE v Českých Budějovicích, Okružní 10, České Budějovice (učebna bude upřesněna prostřednictvím e-mailu všem řádně přihlášeným)
Cena: 1.500,- Kč
Způsob ukončení:
 Pro studium na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích musí uchazeč splnit požadavky min. na 70% a to takto: 20% z písemné části a 50% z části ústní

Kontakt: 

Ing. Renata Kamenická, BBA
vedoucí Centra celoživotního vzdělávání

e-mail: ccv@mail.vstecb.cz ; kamenicka@mail.vstecb.cz
tel.: 387 842 169
administrativní centrum – D004

Informace - zkouška z českého jazyka Přihláška - zkouška z českého jazyka


Fotogalerie