Vedení daňové evidence

KURZ VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE


Pracovní činnost: Vedení daňové evidence

Profil absolventa:
• Absolvent je schopen vést daňovou evidenci dle § 7b zákona č. 586/1992, o daních z příjmů.
• Absolvent je schopen vést daňovou evidenci a orientuje se ve všech povinnostech z toho vyplývajících, jako je např. evidence majetku či evidence jízd. Orientuje se v základních skutečnostech ohledně silniční daně, daně z přidané hodnoty a daně z příjmů, včetně sestavení základu daně z příjmů fyzických osob a stanovení samotné daně.
• Absolvent si v rámci kurzu vyzkouší i vedení daňové evidence pomocí výpočetní techniky.
Vstupní předpoklady: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou

Hodinová dotace: kurz v rozsahu 60 vyučovacích hodin bude tvořit 11 modulů zaměřených na dílčí oblasti problematiky vedení daňové evidence.

Moduly:

1. Právní úprava, předmět, forma a obsah daňové evidence.
2. Evidence příjmů a výdajů.
3. Evidence pohledávek a závazků.
4. Daň z přidané hodnoty.
5. Evidence dlouhodobého majetku, stanovení odpisů.
6. Evidence zásob.
7. Finanční majetek.
8. Silniční daň a evidence jízd.
9. Evidence najatého majetku, mzdová evidence.
10. Uzavření deníku příjmů a výdajů, stanovení daně z příjmů fyzických osob.
11. Vedení daňové evidence pomocí výpočetní techniky.

Metody výuky: přednášky, cvičení, semináře, praktika na PC

Certifikát: po úspěšném absolvování kurzu je vystaven certifikát o absolvování kurzu s celostátní platností.

VŠTE v Českých Budějovicích, Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice je akreditovaným vzdělávacím zařízením.

Odborný garant kurzu: Ing. Renata Strnadová
Začátek kurzu: říjen 2014

Cena kurzu: 9 000,- Kč*
*Uvedená cena je platná při minimálním počtu 10 účastníků ve skupině

 

 

 

 Our area