Systém ENEX

Průběžné vzdělávání energetických specialistů

Registrace do kurzů průběžného vzdělávání energetických specialistů se provádí výhradně přes systém ENEX - https://www.mpo-enex.cz/ provozovaný MPO. Kurzy jsou určeny především pro energetické specialisty evidované MPO v souladu s vyhláškou č.118/2013.

Termíny kurzů pro rok 2017:

1. termín 20.5.2017 až 21.5.2017 

2. termín 21.10.2017 až 22.10.2017

 

Místo konání kurzu:
Průběžné vzdělávání energetických specialistů probíhá v areálu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích, Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice.

Kurzovné:
Platba za kurz ve výši 6.500,- Kč musí být připsána na účet VŠTE č. 2111777209/2700 nejpozději týden před začátkem kurzu. Jako variabilní symbol se uvádí číslo oprávnění uchazeče, jako specifický symbol číslo 602015 a v poznámce musí být uvedeno celé jméno uchazeče.

Ubytování:
Ubytování je možné na ubytovně Hochtief (1 zastávka městskou hromadnou dopravou od budovy školy), kontakt Tel: +420 387 428 755, +420 387 729 900.

Další informace o kurzu:
Pro parkování svého osobního automobilu můžete využít parkoviště před i za budovou D (hlavní budova). Parkování je pro účastníky kurzů zdarma. Drobné občerstvení a obědy budou zajištěny Menzou VŠTE.

V případě dotazů týkajících se kurzů, prosím, kontaktujte Centrum celoživotního vzdělávání Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ccv@mail.vstecb.cz.

 

Kontakt:

Ing. Renata Kamenická
vedoucí Centra celoživotního vzdělávání

e-mail: ccv@mail.vstecb.cz ; kamenicka@mail.vstecb.cz
tel.: 387 842 169,  778 760 842

administrativní centrum – D004Fotogalerie