Menu Zavřeno

Komunikační schopnosti manažera

Cíl kurzu: Cílem kurzu je poukázat na cíle a pravidla úspěšné komunikace mluvčího, co úspěšné komunikaci brání a podstata osobní důvěryhodnosti mluvčího. Kurz poukazuje na přesvědčivost sdělení mluvčího, překonání námitek a nesouhlasu, vedení schůzí a porad, veřejná vystoupení a nejčastější chyby v komunikaci.

Realizace kurzu: říjen / listopad

Vstupní předpoklady: nejsou stanoveny

Rozsah kurzu: 10 vyučovacích hodin

Organizace kurzu: pátek + sobota (2 dny / 5 hodin)

Výstup z kurzu: Osvědčení o absolvování kurzu

Minimální počet účastníků: 10

Cena: 2.500,- Kč*

Sběr přihlášek: do 15. 10. 2019

Obsah kurzu:

  • Seznámíte se s hlavními předpoklady, zásadami a nástroji úspěšné komunikace manažera.
  • Zjistíte, jak dosáhnout osobní důvěryhodnosti a přesvědčivosti sdělení.
  • Naučíte se překonávat námitky a nesouhlas.
  • Jak volit slova a termíny.
  • Jaké jsou nejčastější bariéry úspěšné komunikace.
  • Základní zúčtovací vztahy.

*Cena kurzu může být drobně pozměněna na základě počtu uchazečů.

Sběr přihlášek ukončen.

Přihláška

Kontakt:

Bc. Ladislav Hudec
Referent Centra celoživotního vzdělávání
e-mail: ccv@mail.vstecb.cz
Administrativní centrum – přepážka č. 5