Menu Zavřeno

Interkulturní odlišnosti a komunikace

Cíl kurzu: Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou interkulturních odlišností a komunikace, vysvětlení a obeznámení účastníků se základními pojmy, produkty a možnostmi pro zvládání a orientaci v dané problematice na vysoké úrovni.

Realizace kurzu: listopad

Vstupní předpoklady: nejsou stanoveny

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Organizace kurzu: jednodenní kurz, realizace v týdnu

Výstup z kurzu: Osvědčení o absolvování kurzu

Minimální počet účastníků: 10

Cena: 2.500,- Kč*

Sběr přihlášek: 16. 8. 2019 – 30. 10. 2019

Obsah kurzu:

  • Kultura jako pojem, definice, zdroje.
  • Měření kulturních odlišností pomocí kulturních dimenzí.
  • Cvičení – porovnávání odlišností vybraných národních kultur za pomoci aplikace a příprava na interakci s příslušníkem dané kultury.
  • Česká kultura – sebereflexe a porovnání s německou kulturou.
  • Praktické rady a doporučení, diskuze.
  • Kultura podniková, oborová a jejich specifika.

*Cena kurzu může být drobně pozměněna na základě počtu uchazečů.

Sběr přihlášek již ukončen.

Přihláška

Kontakt:

Bc. Ladislav Hudec
Referent Centra celoživotního vzdělávání
e-mail: ccv@mail.vstecb.cz
Administrativní centrum – přepážka č. 5