Mimořádné studium bakalářských programů vyučovaných v anglickém jazyce

 

Centrum celoživotního vzdělávání nabízí semestrální mimořádné studium níže zmíněných bakalářských oborů vyučovaných v anglickém jazyce. Úspěšným absolventům programu bude pak následně umožněn přestup do řádného studia za předpokladu splnění všech podmínek. Splněné předměty v rámci mimořádného programu pak budou účastníkům uznány  do řádného studia.

 

·                     Ekonomika podniku

·                     Konstrukce staveb

 

Vstupní předpoklady: nejsou stanoveny

Rozsah kurzu: 10 týdnů výuky a 3 týdny zkouškového období / semestr

Organizace kurzu: prezenční forma výuky

Výstup z kurzu: Osvědčení o absolvování mimořádného programu společně s výpisem známek

Cena: 35.000,- Kč

Sběr přihlášek: 1. 4. 2019 – 8. 9. 2019

Zahájení kurzu: cca 29. 9. 2019

 

V rámci celoživotního vzdělávání není možné získat vysokoškolský titul

Our area