Menu Zavřeno

Další vzdělávání

Ústav znalectví a oceňování – Zimní semestr 2019

Ústav technicko-technologický – Zimní semestr 2019

Ústav znalectví a oceňování – Letní semestr 2020

Znalecké minimum

Oceňování podniku

Předání firem

Ústav podnikové strategie – Letní semestr 2020

Účetnictví vybraných účetních jednotek

Jiný kraj, jiný mrav – principy interkulturního managementu

Řízení podniku

Daňová politika

Ústav technicko – technologický – Letní semestr 2020

Rozpočtování staveb