Čínština II.

Cíl předmětu: Cílem předmětu Čínština II je zprostředkovat základní kompetence nezbytné pro běžnou komunikaci ve studovaném jazyce. Předmět směřuje k postupnému dosažení stanovené výstupní úrovně A1 podle Společného evropského referenčního rámce v rozsahu stanovených tematických okruhů.

Vstupní předpoklady: Student musí mít předchozí znalosti čínského jazyka, vykazuje znalosti jak čtení, tak psaní v čínštině. Výuka navazuje na předchozí znalosti jazyka z CIN_1 či CIN_1a.

Vyučovací jazyk: Angličtina

 

Forma: prezenční

 

Výuka: 12. 2. – 13. 5. 2018

 

Přihlášky: do 9. 2. 2018

Osnova

1) Opakování dosažených znalostí z CIN_1 či CIN_1a

2) Restaurace, Vyjádření hodnoty peněz

3) Zaměstnání, Funkce předložek

4) Větná stavba

5) Čas – vyjádření času

6) Kultura

7) Počasí, Předmět ve větě

8) Větná stavba

9) Příslovce

10) Doprava, Vyjádření času a místa

11) Opakování

12) Závěrečný test

 

 

 

Čínština IV.

 

Cíl předmětu:  Cílem předmětu Čínština IV je zprostředkovat základní kompetence nezbytné pro běžnou komunikaci ve studovaném jazyce. Předmět směřuje k postupnému dosažení stanovené výstupní úrovně A2 podle Společného evropského referenčního rámce v rozsahu stanovených tematických okruhů.

 

Vstupní předpoklady: Student musí mít předchozí znalosti čínského jazyka, vykazuje znalosti jak čtení, tak psaní v čínštině. Výuka navazuje na předchozí znalosti jazyka z CIN_1 (CIN_1a), CIN_2 (CIN_2a) a CIN_3a. 

Vyučovací jazyk: Angličtina

Forma: prezenční

 

Výuka: 12. 2. – 13. 5. 2018

 

Přihlášky: do 9. 2. 2018

Osnova

1. Opakování dosažených znalostí z CIN_3a

2. Čas a místo, Příslovce

3. Akce, činnost, změna stavu

4. Pošta, Větná stavba - předmět

5. Větná stavba – sloveso

6. Kultura

7. Nakupování, Zdvojení sloves

8. Datum, Větná stavba

9. Záměr, Klíčová věta

10. Slovosled

11. Opakování

12. Závěrečný test

Our area