Certifikát z cizího jazyka pro potřeby doložení jazykových znalostí na úrovni B1 dle SERR - možno doložit k přijímacímu řízení magisterského studia v oboru Logistické technologie či Konstrukce staveb na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Stručný popis: Centrum celoživotního vzdělávání nabízí pro uchazeče o magisterské studium v oboru Logistické technologie na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích (a taktéž pro další uchazeče) možnost vystavení jazykového certifikátu na úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce.

Jazykový certifikát bude vystaven  absolventům VŠTE, kteří v rámci svého studia úspěšně absolvovali předmět Cizí jazyk první (hlavní) v rozsahu svého Doporučeného studijního plánu, a kteří si v určeném termínu podají žádost o vystavení certifikátu. Dále je potřeba uhradit částku 500,- Kč, kterou je vystavení certifikátu zpoplatněno. (Žádost viz odkaz níže)

Studenty, kteří se hlásí do druhého kola přijímacího řízení magisterského studia v oboru Logistické technologie či do přijímacího řízení magisterského studia v oboru Konstrukce staveb upozorňujeme, že je třeba podat si žádost o vystavení jazykového certifikátu nejpozději do 4. 9. 2015!

Our area