Podávání žádostí o mimořádné opravné termíny v rámci CŽV

Žádosti o mimořádné opravné termíny v rámci CŽV je možno podávat od 26.11.2014 do 2.2.2015. Žádost o mimořádný opravný termín je možné podat pouze prostřednictvím Úřadovny - Všeobecná agenda CŽV. Žádosti podané do jiných agend VŠTE budou automaticky zamítány. Student, který má předmět zapsán v rámci CŽV,
není oprávněn žádat o druhý opravný termín prostřednictvím vedoucího příslušné katedry, ale může žádat pouze o mimořádný opravný termín prostřednictvím shora uvedené agendy. O žádostech rozhoduje vedoucí CCV.

Výše úplaty za povolený mimořádný opravný termín se řídí Opatřením rektora č. 8/2012 - čl. 2, odst. 4, 5. Úplata je účtována pouze v případě, že mimořádný opravný termín je povolen.

Mimořádné opravné termíny proběhnou v termínu od 16.2.2015 do 22.2.2015.

Kontakt:
Centrum celoživotního vzdělávání
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Okružní 10
370 01 České Budějovice
Tel.: 387 842 168, 128
e-mail: ccv@mail.vstecb.cz

Our area