Menu Zavřeno

Zkouška z cizího jazyka na úrovni B1 dle SERR

Certifikát z anglického nebo německého jazyka pro potřeby doložení jazykových znalostí na úrovni B1 dle SERR k přijímacímu řízení magisterského studia na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích.

Stručný popis: Centrum celoživotního vzdělávání nabízí pro uchazeče o magisterské studium na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích možnost vykonání jazykové zkoušky a následné vystavení jazykového certifikátu na úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce. Zkouška je zpoplatněna částkou 1.500,- Kč a po jejím úspěšném absolvování bude uchazeči vystaven certifikát pro potřeby doložení jazykové znalosti k přijímací zkoušce magisterského programu Stavitelství, Dopravní technologie a a spoje a Podniková ekonomika na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Přihláška ke zkoušce viz odkaz níže.

Cena: 1.500,- Kč

Termín pro podání přihlášky: do 4. 9. 2019

Realizace jazykové zkoušky: 9. 9. 2019

 

Kontakt:

Bc. Martina Cabanová, DiS.
referent Centra celoživotního vzdělávání
e-mail: ccv@mail.vstecb.cz
Administrativní centrum - kancelář D008

Přihláška