Menu Zavřeno

Zkouška z anglického jazyka na úrovni B1 dle SERR

Certifikát z anglického jazyka pro potřeby doložení jazykových znalostí na úrovni B1 dle SERR k přijímacímu řízení magisterského studia na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích.

Stručný popis: Centrum celoživotního vzdělávání nabízí pro uchazeče o magisterské studium na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích možnost vykonání jazykové zkoušky a následné vystavení jazykového certifikátu na úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce. Zkouška je zpoplatněna částkou 1.500,- Kč a po jejím úspěšném absolvování bude uchazeči vystaven certifikát pro potřeby doložení jazykové znalosti k přijímací zkoušce k magisterským programům na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Přihláška ke zkoušce viz odkaz níže.

Metody hodnocení jazykové zkoušky jsou následující:

Celkové hodnocení – max. 100 bodů,

  • ústní část zkoušky – max. 30 bodů,
  • písemná část zkoušky – max. 70 bodů, z toho:
    • poslech – 5 otázek po 2 bodech,
    • čtení s porozuměním – 5 otázek po 2 bodech,
    • gramatický test  – 25 otázek po 2 bodech.

Cena: 1.500,- Kč

Termín pro podání přihlášky pro I. kolo přijímacího řízení: do 31. 5. 2020

Realizace jazykové zkoušky pro I. kolo přijímacího řízení: 8. 6. 2020

 

Kontakt:

Bc. Ladislav Hudec
Referent Centra celoživotního vzdělávání
e-mail: ccv@mail.vstecb.cz
Administrativní centrum – přepážka č. 5

Přihláška