Menu Zavřeno

Čínský jazyk pro studenty

Kurz Čínského jazyka

Čínština II.

Cíl předmětu: Cílem předmětu Čínština II je zprostředkovat základní kompetence nezbytné pro běžnou komunikaci ve studovaném jazyce. Předmět směřuje k postupnému dosažení stanovené výstupní úrovně A1 podle Společného evropského referenčního rámce v rozsahu stanovených tematických okruhů.

Vyučovací jazyk: Angličtina

Forma: prezenční

Začátek výuky: únor / březen 2020

Přihlášky: do 3. 2. 2020

Cena za kurz: zdarma

Osnova: 

 1.  Opakování dosažených znalostí z CIN_1 či CIN_1a
 2.  Restaurace, Vyjádření hodnoty peněz
 3.  Zaměstnání, Funkce předložek
 4.  Větná stavba
 5.  Čas – vyjádření času
 6.  Kultura
 7.  Počasí, Předmět ve větě
 8.  Větná stavba
 9.  Příslovce
 10.  Doprava, Vyjádření času a místa
 11.  Opakování
 12.  Závěrečný test

Čínština IV.

Cíl předmětu:  Cílem předmětu Čínština IV je zprostředkovat základní kompetence nezbytné pro běžnou komunikaci ve studovaném jazyce. Předmět směřuje k postupnému dosažení stanovené výstupní úrovně A2 podle Společného evropského referenčního rámce v rozsahu stanovených tematických okruhů.

Vstupní předpoklady: Student musí mít předchozí znalosti čínského jazyka, vykazuje znalosti jak čtení, tak psaní v čínštině. Výuka navazuje na předchozí znalosti jazyka z CIN_1 (CIN_1a), CIN_2 (CIN_2a) a CIN_3 (CIN_3a).

Vyučovací jazyk:Angličtina

Forma: prezenční

Začátek výuky: únor / březen 2020

Přihlášky: do 3. 2. 2020

Cena za kurz: zdarma

Osnova:

 1. Opakování dosažených znalostí z CIN_3a
 2. Čas a místo, Příslovce
 3. Akce, činnost, změna stavu
 4. Pošta, Větná stavba - předmět
 5. Větná stavba – sloveso
 6. Kultura
 7. Nakupování, Zdvojení sloves
 8. Datum, Větná stavba
 9. Záměr, Klíčová věta
 10. Slovosled
 11. Opakování
 12. Závěrečný test

Přihláška čínština 2

Přihláška čínština 4

 

Kontakt:

Bc. Ladislav Hudec
Referent Centra celoživotního vzdělávání
e-mail: ccv@mail.vstecb.cz
Administrativní centrum – přepážka č. 5