Menu Zavřeno

Balíček Windows Office

Cílem kurzu je podrobnější, resp. pokročilejší seznámení účastníků kurzu s balíčkem Microsoft Office.

Kurz je zaměřen zejména na Word a Excel s ohledem na efektivní práci. Účastníci kurzu se naučí realizovat některé rutinní činnosti efektivně, což dlouhodobě zvýší jejich efektivitu. Dojde tak k úspoře při zpracování závěrečných prací, protokolů, spisů či dalších dokumentů pro nadřízené obchodní partnery apod. Součástí je i efektivní zpracování a přehledná analýza dat a jejich prezentace.

Realizace kurzu: 27. 9. 2019

Vstupní předpoklady: nejsou stanoveny

Rozsah kurzu: 8 hodin

Organizace kurzu: jednodenní kurz

Výstup z kurzu: Osvědčení o absolvování kurzu

Minimální počet účastníků: 8

Cena: 1.500,- Kč*

Sběr přihlášek: do 20. 9. 2019

Obsah kurzu:

  • Microsoft Word (strukturování dokumentu, práce s osnovou, práce s formátováním textů a odstavců, používání šablon, pozadí, záhlaví, zápatí, práce s objekty jako vrstvami, hromadná korespondence).
  • Microsoft Excel (práce s formátováním buněk, filtrování buněk, podmíněné formátování, práce se vzorci, kontingenční tabulky, analýza dat).
  • Microsoft PowerPoint (strukturování prezentace, práce se šablonami, práce s textem, práce s grafikou, používání animací, poznámky prezentátora, vzhled a design poutavých prezentací).

*Cena kurzu může být drobně pozměněna na základě počtu uchazečů.

Sběr přihlášek ukončen.

Přihláška

 

Kontakt:

Bc. Ladislav Hudec
Referent Centra celoživotního vzdělávání
e-mail: ccv@mail.vstecb.cz
Administrativní centrum – přepážka č. 5