Studijní program
Bachelor of Business Administration (BBA)
zaměření Oceňování podniku


  • Zahájení studia:                                                Březen 2018 / Duben 2018
  • Termín pro podání přihlášky:                           1. 12. 2017 - 10. 3. 2018


VŠEOBECNÉ INFORMACE

Místo konání studia: Areál VŠTE v Českých Budějovicích, Okružní 10, České Budějovice

Délka studia: minimální délka studia je 2 semestry a maximální délka studia je 6 semestrů (více v dokumentu níže „BBA – informace o studiu“)

Forma studia: Studium probíhá v prvních čtyřech semestrech v českém jazyce v prezenční nebo kombinované formě studia dle Doporučeného studijního plánu. V pátém a šestém semestru je výuka organizována formou individuálních konzultací s jednotlivými vyučujícími.

Poplatek za studium: Cena za jeden semestr BBA studia je na základě kalkulace stanovena částkou 15.000,- Kč + DPH

Výukový jazyk: český jazyk

Vstupní předpoklady: minimálně úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou

Studium je určeno:

1)     absolventům středních škol s maturitní zkouškou,
2)     studentům studijního programu Ekonomika a management na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích v oboru Ekonomika podniku (student současně studuje bakalářský a BBA program),
3)     absolventům bakalářských oborů ekonomického zaměření.

 

!! Studium BBA je v případě uznání bloku ekonomických předmětů, nebo 1. až 4. semestru studia oboru Ekonomika podniku rozloženo do dvou semestrů. Informace týkající se uznávání předmětů naleznete v dokumentu „BBA – informace o studiu“!!

 

Kontakt:

Mgr. Zuzana Hondlíková             
Vedoucí Centra celoživotního vzdělávání
e-mail: 
ccv@mail.vstecb.cz 
Administrativní centrum - kancelář D004

BBA - Informace o studiuBBA - Vyhlášení přijímacího řízeníBBA - Žádost o splátkový kalendářStudijní plán BBA - specializace Finance a účetnictvíStudijní plán BBA - rozdělení dle specializacíBBA - Přihláška ke studiu


Fotogalerie