Studijní program
Bachelor of Business Administration (BBA)
zaměření Oceňování podniku


VŠEOBECNÉ INFORMACE

Místo konání studia: Areál VŠTE v Českých Budějovicích, Okružní 10, České Budějovice

Délka studia: minimální délka studia je 2 semestry a maximální délka studia je 6 semestrů (více v dokumentu níže „BBA – informace o studiu“)

Forma studia: Studium probíhá v prvních čtyřech semestrech v českém jazyce v prezenční nebo kombinované formě studia dle Doporučeného studijního plánu. V pátém a šestém semestru je výuka organizována formou individuálních konzultací s jednotlivými vyučujícími.

Poplatek za studium: Cena za jeden semestr BBA studia je na základě kalkulace stanovena částkou 15.000,- Kč + DPH

Výukový jazyk: český jazyk

Vstupní předpoklady: minimálně úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou

Studium je určeno:

1)     absolventům středních škol s maturitní zkouškou,
2)     studentům studijního programu Ekonomika a management na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích v oboru Ekonomika podniku (student současně studuje bakalářský a BBA program),
3)     absolventům bakalářských oborů ekonomického zaměření.

 

!! Studium BBA je v případě uznání bloku ekonomických předmětů, nebo 1. až 4. semestru studia oboru Ekonomika podniku rozloženo do dvou semestrů. Informace týkající se uznávání předmětů naleznete v dokumentu „BBA – informace o studiu“!!

 

Kontakt:

Ing. Renata Kamenická, BBA
vedoucí Centra celoživotního vzdělávání

e-mail: ccv@mail.vstecb.cz ; kamenicka@mail.vstecb.cz
tel.: 387 842 169
administrativní centrum – D004

Studijní plán BBA - specializace Finance a účetnictvíStudijní plán BBA - jiná specializaceInformace o studiu Vyhlášení přijímacího řízení AR 2016/2017


Fotogalerie