Studijní program
Master of Business Administration (MBA)VŠEOBECNÉ INFORMACE

Místo konání studia: Areál VŠTE v Českých Budějovicích, Okružní 10, České Budějovice

Délka studia: 2 roky (4 semestry)

Forma studia: Studium probíhá v kombinované formě studia dle Doporučeného studijního plánu.

Poplatek za studium: Cena za MBA studium je na základě kalkulace stanovena částkou 120.000,- Kč vč. DPH (30.000,- Kč/semestr).

Vstupní předpoklady: 

Ke studiu může být přijat uchazeč, který ve stanoveném termínu podá řádně vyplněnou tištěnou přihlášku ke studiu a splní jednu z následujících podmínek:

a)   dodání úředně ověřené kopie diplomu z minimálně bakalářského studijního programu  

b)   dodání úředně ověřené kopie diplomu ze studijního programu BBA

 

                                Termín sběru přihlášek je od 1. 1. 2019 - 15. 4. 2019.

Kontakt:

Mgr. Zuzana Hondlíková             
Vedoucí Centra celoživotního vzdělávání
e-mail: 
ccv@mail.vstecb.cz 
Administrativní centrum - kancelář D004

Žádost o splátkový kalendářInformace o studiuPřihláška do programu MBAVyhlášení přijímacího řízeníDoporučený studijní plán


Fotogalerie