Studijní program
Master of Business Administration (MBA)


  • Zahájení studia:                                                Březen 2018 / Duben 2018
  • Termín pro podání přihlášky:                           1. 12. 2017 - 10. 3. 2018


VŠEOBECNÉ INFORMACE

Místo konání studia: Areál VŠTE v Českých Budějovicích, Okružní 10, České Budějovice

Délka studia: 2 roky (4 semestry)

Forma studia: Studium probíhá v prezenční nebo kombinované formě studia dle Doporučeného studijního plánu.

Poplatek za studium: Cena za MBA studium je na základě kalkulace stanovena částkou 120.000,- Kč vč. DPH (30.000,- Kč/semestr).

Vstupní předpoklady: 

Ke studiu může být přijat uchazeč, který ve stanoveném termínu podá řádně vyplněnou tištěnou přihlášku ke studiu a splní jednu z následujících podmínek:

a)   dodání úředně ověřené kopie diplomu z minimálně bakalářského studijního programu spolu s dokladem prokazující minimálně 3 roky v řídící praxi,

b)   dodání úředně ověřeného maturitního vysvědčení spolu s dokladem prokazující minimálně 5 let v řídící praxi,

c)   dodání úředně ověřené kopie diplomu ze studijního programu BBA

 

Kontakt:

Mgr. Zuzana Hondlíková             
Vedoucí Centra celoživotního vzdělávání
e-mail: 
ccv@mail.vstecb.cz 
Administrativní centrum - kancelář D004

MBA - Informace o studiuMBA - Vyhlášení přijímacího řízeníMBA - Žádost o splátkový kalendářStudijní plán MBAMBA - Přihláška ke studiuBBA - Přihláška ke studiu


Fotogalerie