STUDIJNÍ PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

VŠEOBECNÉ INFORMACE 

  • Délka  studia:                                                 2 roky  (4 semestry)
  • Forma studia:                                                 kombinovaná, prezenční  
  • Úhrada za studium:                                        120.000,- Kč vč. DPH (30.000,- Kč/semestr)
  • Místo konání studia:                                       Areál VŠTE, Okružní 10, České Budějovice


Vstupní předpoklady:

Ke studiu může být přijat uchazeč, který ve stanoveném termínu podá řádně vyplněnou elektronickou přihlášku ke studiu, provede úhradu administrativního úkonu ve výši 500,- Kč a splní jednu z následujících podmínek:

a)   dodání úředně ověřené kopie diplomu z minimálně bakalářského studijního programu spolu s dokladem prokazující minimálně 3 roky v řídící praxi,

b)   dodání úředně ověřeného maturitního vysvědčení spolu s dokladem prokazující minimálně 5 let v řídící praxi,

c)   dodání úředně ověřené kopie diplomu ze studijního programu BBA


Kontakt:


Ing. Renata Kamenická, BBA
vedoucí Centra celoživotního vzdělávání

e-mail: ccv@mail.vstecb.cz ; kamenicka@mail.vstecb.cz
tel.: 387 842 169
administrativní centrum – D004


MBA - popis oboru Doporučený studijní plán


Fotogalerie