STUDIJNÍ PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

VŠEOBECNÉ INFORMACE 

  • Délka  studia:                                                 2 roky  (4 semestry)
  • Forma studia:                                                 kombinovaná, prezenční  
  • Úhrada za studium:                                        120.000,- Kč vč. DPH (30.000,- Kč/semestr)
  • Místo konání studia:                                       Areál VŠTE, Okružní 10, ČB
  • Zahájení studia:                                                Listopad 2017
  • Termín pro podání přihlášky:                           17.7. - 8.10.2017

!!!!Přihlášku ke studiu je možné podat ZDE !!!!


Vstupní předpoklady:

Ke studiu může být přijat uchazeč, který ve stanoveném termínu podá řádně vyplněnou elektronickou přihlášku ke studiu, provede úhradu administrativního úkonu ve výši 500,- Kč a splní jednu z následujících podmínek:

a)   dodání úředně ověřené kopie diplomu z minimálně bakalářského studijního programu spolu s dokladem prokazující minimálně 3 roky v řídící praxi,

b)   dodání úředně ověřeného maturitního vysvědčení spolu s dokladem prokazující minimálně 5 let v řídící praxi,

c)   dodání úředně ověřené kopie diplomu ze studijního programu BBA


Kontakt:

Mgr. Zuzana Hondlíková             
Vedoucí Centra celoživotního vzdělávání
e-mail: 
ccv@mail.vstecb.cz 
Administrativní centrum - kancelář D004


MBA - popis oboru Doporučený studijní plánVyhlášení přijímacího řízení pro AR 2017/2018


Fotogalerie